Priručnik za praćenje javnih politika za organizacije civilnog društva 2016

Broj publikacije: ISBN 978-953-7338-16-9

Autor: dr.sc. Daniela Širinić

Publisher: Projekt IPA 2011 Civilno društvo za odgovorno upravljanje provodi se uz fi nancijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ovaj priručnik nastao je provedbom projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje”, financiranog sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnoga društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj” i uz sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt su pokrenule i provele organizacije civilnoga društva Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek, kao nositelj projekta, u partnerstvu s nacionalnim partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda i Srpskim demokratskim forumom, podružnicom iz Pakraca, te međunarodnim partnerima iz Nizozemske, Haškom akademijom za lokalnu upravu i PAX-om.

Preuzmi

Analiza pravnih problema pripadnika romske nacionalne manjine s područja Osječkobaranjske županije 2014. do 2021. godine 2022

Autor: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

Analiza se temelji na prikupljenim podacima pripadnika romske nacionalne manjine s područja Baranje koji su se obratili za ostvarivanje besplatne pravne pomoći Centru za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek.

Preuzmi

Istraživanje o položaju Roma i Romkinja u Hrvatskoj 2022

Autor: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Kako bismo utvrdili životne uvjete segregiranog stanovništva, najviše Roma i Romkinja provedena je anketa nad 104 osobe uglavnom romske nacionalne manjine. Anketiranjem sudionika/ica željeli smo saznati prepreke /poteškoće/probleme na koje nailaze u svom svakodnevnom životu u području obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i prostornog uređenja, zdravstvene zaštite te diskriminacije.

Preuzmi

Prema pomirenju 2001

Autor: Jessica Jordan i suradnici

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Procjena utjecaja, naučene lekcije i preporuke: Izgradnja demokratskog društva temeljenog na kulturi nenasilja Nalazi istraživača Marine Škrabalo i Društva za psihološku pomoć iz Zagreba.

Preuzmi

Utjecaj programa slušanja na mirovni rad 2001

Autor: Dr. sc. Slavko Mandić

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

U procesu pomirenja sukobljenih strana koristi se niz raznovrsnih mirovnih aktivnosti među kojima je prvi korak Projekt slušanja.

Preuzmi

Utjecaj volontera 2007

Broj publikacije: ISBN: 978-953-7338-08-4

Autor: Jindra Ranka, Munjiza Emerik, Peko Anđelka

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Utjecaj volontera u kreiranju uvjeta izgradnje mira i zajednice u multientičkim uvjetima.

Preuzmi

Program slušanja: Brodska Posavina 1999-2002

Autor: Mirovni tim Slavonski Brod

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Glavnu strategiju izgradnje trajnog mira putem oporavka i razvoja ratom zahvaćenih multietničkih zajednica primijenilo se i prekogranično – u tri susjedne ratom zahvaćene lokalne zajednice. Glavni nositelj rane poslijeratne faze bio je Mirovni tim, započeli su Programom slušanja.

Preuzmi

Program slušanja: Berak 1999

Autor: Katarina Kruhonja i Sonja Stanić

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Cilj projekta Izgradnja demokratskog društva temeljenog na kulturi nenasilja; Poslijeratna izgradnja mira u istočnoj Hrvatskoj je transformacija ratom razorenog post-socijalističkog društva u istočnoj Hrvatskoj prema održivom miru, zajedničkoj sigurnosti i demokraciji temeljenoj na participaciji građana, pluralizmu, ljudskim pravima i pravima manjina, socijalnoj pravdi i održivom razvoju.

Preuzmi

Volonteri u izgradnji mira i zajednice 2004

Broj publikacije: ISBN 953–97479–2–9

Autor: Ana Raffai, Igor Dorđević, Katarina Kruhonja

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Prikaz programa s primjerima radionica i radnim materijalom za trenere i trenerice

Preuzmi

Medijacija: Posredovanje u sukobima za uporne 2004

Broj publikacije: ISBN 953-97479-4-5

Autor: Branka Peurača i Vesna Teršelič

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Priručnik je zamišljen kao popratni materijal uz treninge iz medijacije u zajednici. Priručnik proizlazi iz potrebe za sustavnijim radom na medijaciji. Napisan je za one koji žele posredovati u sukobima u svojim sredinama, a već nešto znaju o vještinama i o procesu.

Preuzmi
Medium 6b16f6eb 4159 4869 bf5f 4b7a10ba926b

Miroljupci: Priručnik mirovnog odgoja 2004

Broj publikacije: ISBN 953-97479-8-8

Autor: Ladislav Bognar, Marina Ništ, Ljerka Tonković

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Priručnik je tako pisan da se može koristiti i za mlade i za odrasle. Voditelji će sami odabrati što je prikladno grupi s kojom rade.

Preuzmi
Medium 36262ec7 eaf7 4abd a234 be51118f2fab

Sukob@Org - Upravljanje sukobom u organizaciji 2006

Broj publikacije: ISBN 953-7338-04-5

Autor: ur. Nikoleta Poljak i Lejla Šehić-Relić

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Priručnik o rješavanju konflikata u organizaciji.

Preuzmi
Medium 508a68f5 3eb3 4735 87ac ceccea917967

Nenasilna komunikacija: Popratna vježbenica 2006

Autor: Lucy Leu

Publisher: PuddleDancer Press

Ova vježbenica je namijenjena korištenju zajedno s knjigom Marshall B. Rosengerga Nenasilna komunikacija - Jezik života. Vježbenica nudi trinaestotjedni program za vježbanje nenasilne komunikacije.

Preuzmi
Medium 6b8b57a1 4408 4548 af09 05b5758376fc

Trauma i samopomoć 2004

Autor: Marijana Mitrović i Monika Šimek

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Priručnik za rad s razvojačenim braniteljima koji prikazuje program s primjerima radionica i radnim materijalima za voditelje i voditeljice grupa.

Preuzmi
Medium 0edb0d06 628f 4b01 a7ad d09f7859c349

Ratni zločini 2007

Broj publikacije: ISBN 978-953-7338-07-7

Autor: Ivo Josipović

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Priručnik za praćenje suđenja

Preuzmi

Pomagalo na putu nenasilja 2007

Autor: Ur. Ana Raffai, Snježana Kovačević

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Zbirka osvrta i primjeri radionica za edukaciju Ëlanova crkava i vjerskih zajednica za nenasilno djelovanje

Preuzmi
Medium e4acbcfb b030 42de b1f0 16d1fff3dadc

Kultura mira: Mir kao solidarnost 2000

Broj publikacije: 01

Autor: Ur. Katarina Kruhonja

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Kultura mira je ~asopis Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, koji se izdaje u suradnji sa partnerskom organizacijom Lice mira - Centar za kulturu mira i ljudska prava iz Slavonskog Broda. Svi tekstovi koje objavljuje Kultura mira mogu se slobodno prenositi.

Preuzmi
Medium 4f44bbb6 876f 4f6d bfea e5900d6b2299

Kultura mira: Napustiti nasilje 2001

Broj publikacije: 03

Autor: Ur. Katarina Kruhonja

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Kultura mira je časopis Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, koji se izdaje u suradnji sa partnerskom organizacijom Lice mira – Centar za kulturu mira i ljudska prava iz Slavonskog Broda. Svi tekstovi koje objavljuje Kultura mira mogu se slobodno prenositi.

Preuzmi
Medium 03038e67 e120 4f84 b619 49f19751615d

Kultura mira: Obrazovanjem do kulture mira 2001

Broj publikacije: 04

Autor: Ur. Katarina Kruhonja

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Kultura mira je časopis Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, koji se izdaje u suradnji sa partnerskom organizacijom Lice mira – Centar za kulturu mira i ljudska prava iz Slavonskog Broda. Svi tekstovi koje objavljuje Kultura mira mogu se slobodno prenositi.

Preuzmi
Medium e2674486 d360 413a b3f6 5b4ed598e284

Kultura mira: Prema komisiji za istinu i pomirenje 2002

Broj publikacije: 05

Autor: Ur. Katarina Kruhonja

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Kultura mira je časopis Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, koji se izdaje u suradnji sa partnerskom organizacijom Lice mira – Centar za kulturu mira i ljudska prava iz Slavonskog Broda. Svi tekstovi koje objavljuje Kultura mira mogu se slobodno prenositi.

Preuzmi
Medium ed28925a 3129 4547 b8f1 3980cc9a2ba6

Kultura mira: Građenje mira - je li sada vrijeme? 2002

Broj publikacije: 06

Autor: Ur. Katarina Kruhonja

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Kultura mira je časopis Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka. Svi tekstovi koje objavljuje Kultura mira mogu se slobodno prenositi.

Preuzmi
Medium 2ea6aadf 2d98 4f0b 9bf0 f331200a49bf

Kultura mira: Medijacija 2002

Broj publikacije: 07

Autor: Ur. Katarina Kruhonja

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Kultura mira je časopis Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka. Svi tekstovi koje objavljuje Kultura mira mogu se slobodno prenositi.

Preuzmi
Medium 8c6c58bb 1b01 47e5 984c 043541eddb1b

Kultura mira posebno izdanje - suočavanje s prošloću 2005

Broj publikacije: 08

Autor: Ur. Katarina Kruhonja

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Ovaj, specijalni broj Kulture mira, Suočavanje s prošlošću, oslikava tek dio dugogodišnjih nastojanja organizacija civilnoga društva koje u državama nastalim nasilnim raspadom Jugoslavije - u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji rade na poslijeratnoj izgradnji mira

Preuzmi
Medium 176cd8b3 b00f 4074 9e3e c8bb2500e2fb

Kultura mira: Medijacija 2006

Broj publikacije: 10

Autor: Ur. Katarina Kruhonja i Sonja Stanić

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Ovaj je broj “KULTURE MIRA” posvećen medijaciji, različitim mogućnostima mirnog rješavanja sporova, posebice u mirnodopsko vrijeme - pri sudovima, u obiteljskim sporovima, trgovačkim i radnim sporovima, sporovima u organizacijama, među susjedima, u školama, zajednici.

Preuzmi
Medium a4703768 9c31 43b8 ab91 8dbb088b3119

Kultura mira: Zajednica i održivi mir 2007

Broj publikacije: 11

Autor: Ur. Katarina Kruhonja, Vesna Lierman, Igor Đorđević

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Temu ovoga broja KULTURE MIRA - ZAJEDNICA I ODRŽIVI MIR odabrali smo kao naš dodatni doprinos obilježavanju deset godina mirne reintegracije Slavonije, Baranje i istočnoga Srijema.

Preuzmi
Medium 4398d6a2 5f98 4e0a 9b59 71f656165433

Kultura mira: Tko su nama mirotvorci 2018

Broj publikacije: 12

Autor: Ur. Katarina Kruhonja

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

10 godina Mirovne nagrade "Krunoslav Sukić"

Preuzmi
Medium b73d34fe fca5 4bcb a375 aaaf00fd5125

Izabirem život 2001

Autor: Ur. Katarina Kruhonja

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Ovaj je prikaz nastao na temelju pojedinačnih izvještaja mirovnih timova (iz Belog Manastira, Dalja, Okučana, Slavonskog Broda, Tenja i Vukovara) te objavljenih rezultata izvanjskih evaluacija (evaluacije programa za trening mirovnih timova i procjene utjecaja projekta) i istraživanja (o utjecaju projekta slušanja na članove zajednice i mirovne edukacije na djecu u ratom pogođenim zajednicama).

Preuzmi
Medium ab2259cc 681b 41bc bfa8 2ec5779317ef

Priče iz Berka 2001

Autor: Prikupila i priredila Aleksa Dragica

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Osvjedočeni u djelotvornost programa slušanja koji smo od 1993. godine koristili u mnogim mjestima Zapadne i Istočne Slavonije, u samom Osijeku i u Baranji, krenuli smo u Berak (općina Tompojevci) mjesto stradanja i patnji u Istočnoj Slavoniji.

Preuzmi

Podrivanje globalne kulture nasilja: Postavljanje temelja za kulturu mira

Autor: Adam Curle i Scilla Elworthy

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Prvi dio ovog članka, Podrivanje globalne kulture nasilja, Adam Curle, pokušava dati analizu kulture nasilja i izložiti pristup za podrivanje takve kulture.

Preuzmi

Isus i nenasilje 2003

Autor: Walter Wink, prijevod Nena Arvaj

Publisher: Ausburg fortress

Više nego ikad, vjeruje Walter Wink, kršćanska tradicija nenasilja potrebna je kao alternativa dominantnim i smrtonosnim "moći" naše konzumerističke kulture i rascjepkanog svijeta.

Preuzmi
Medium 890c7d5c 4b7e 4f5d 9ae0 89b1cb6a9234

Pjesma mira 1997

Autor: Ur. Zlatko Petrović

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Zbirka pjesama lokalnih pjesnika, studenata i učenika povodom Dana kulture mira 1997.

Preuzmi

Medijacija u zajednici 2004

Autor: Ur. Katarina Kruhonja i Barbara Mitchels

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Prikaz treninga s primjerima radionica i radnim materijalima za trenere i trenerice

Preuzmi