Mi smo na članstvu utemeljena organizacija otvorena svim ženama i muškarcima bez obzira na nacionalno, političko, vjersko ili koje drugo svjetonazorno opredjeljenje, koje se ne kosi sa načelima i vrijednostima koje Centar zagovara.

 • 45
 • članova/ica

Članovi i članice Centra čine Skupštinu, najviše tijelo upravljanja Centrom.

Izvršna direktorica Centra je Natalija Havelka.

Zainteresirana osoba može postati članom/icom Centra na način da potpisivanjem pristupnice o prihvaćanju načela djelovanja Centra, Statuta Centra, i prihvaćanjem odluka i pravila Centra svoju volju iskaže Upravnom odboru Centra.

Upravni odbor donosi odluku o prijemu u članstvo Centra, u pisanom obliku, i o odluci obavještava zainteresiranu osobu.

Pristupnicu je moguće dobiti u prostorijama Centra.

 

NAŠA SNAGA SU LJUDI I DJELOVANJE

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava sa zahvalnošću se prisjeća onih koji su utkani u rad i rezultate tijekom naših 20 godina, a ostali su nam i danas inspiracija:

 • Marina Cee,
 • Adam Curle,
 • Petar Gazibara,
 • Nada Ignjatović,
 • Dragica Koceva,
 • Mirko Mikić,
 • Marijana Mitrović,
 • Branka Pujić,
 • Stana Raguž,
 • Rosemary Street,
 • Krunoslav Sukić,
 • Jelena Šantić

 

... i ostali, ovdje neimenovani, junaci mira.

Objavljeno: 12.12.2012.

U listopadu 2008. godine tragično je preminuo jedan od osnivača Centra, Krunoslav Sukić. Ovdje prenosimo crticu koja je prilog nominaciji Krunoslava Sukića za posthumnu dodjelu priznanja Grada Osijeka za promicanje vrijednosti civilnog društva.

Ako smo prije 20 godina promišljali, učili i djelovali postupno, ali istovremeno, na tri načina i na njima odgovarajućim područjima: ublaživanjem ratnih trauma; suprotstavljanjem kršenju ljudskih prava u vlastitoj zajednici, te podupiranjem mirovnog procesa, danas inzistiramo na nečemu što se zove “održivi mir”.

Pomažemo graditi i jačati strategije, norme, strukture, znanja i vještine za upravljanje sukobima, za uklanjanje nepravdi bez upotrebe nasilja, za nošenje sa posljedicama sukoba iz prošlosti; aktualnima i onima koja se tiču budućih generacija. Pomažemo graditi svijest kod pojedinaca, skupina i institucija da imaju unutarnje kapacitete za djelovanje na takav način. Pomažemo iznaći osnove temeljnog povjerenja između ljudi, skupina i institucija pravne države.

U svemu tome nismo sami. Bili smo i još uvijek jesmo titraj koji prenosi valove: inspirirali smo pojedince i osnaživali osnivanje novih udruga. To je naša snaga: ljudi i djelovanje.

Naša klupica – naši prvi sastanci

Povodom obilježavanja dvadeset godina postojana i rada Centra za mir, nenasilje i ljudska prava-Osijek, dana 9. prosinca 2012. postavljena je spomen pločica na klupi ispred EFOS-a gdje su se održavali prvi sastanci naše Udruge

Tekst na spomen pločici:
Na ovoj klupi održavani su prvi sastanci Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek
1992. – 2012.

Tom prigodom prisjetili smo se sa zahvalnošću svih osnivačica i osnivača Centra za mir koji su ‘postavili temelje’ i koji su nam i danas inspiracija u našim sadašnjim i budućim aktivnostima

Naši osnivači i osnivačice su:

 • Veselin Debeljacki
 • Petar Gazibara
 • Jasmina Hadžihajdarević
 • Dušanka Ilić
 • Damir Jurić
 • Branka Kaselj
 • Dragica Koceva
 • Martin Kovačević
 • Katarina Kruhonja
 • Zlatica Mehičić
 • Branka Drabek-Milekić
 • Biserka Milošević
 • Spasenija Moro
 • Lidija Obad
 • Krunoslav Sukić
 • Tatjana Škrbić
 • Ljerka Tonković

 

Upravni odbor

Članovi i članice Upravnog odbora:

 • Dunja Duić
 • Ljerka Hedl
 • Ivana Šibalić
 • Srđan Lukačević
 • Ana Zrnić
 • Ana Matijević
 • Tena Mur