Priručnik za praćenje javnih politika za organizacije civilnog društva 2016

Broj publikacije: ISBN 978-953-7338-16-9

Autor: dr.sc. Daniela Širinić

Publisher: Projekt IPA 2011 Civilno društvo za odgovorno upravljanje provodi se uz fi nancijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ovaj priručnik nastao je provedbom projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje”, financiranog sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnoga društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj” i uz sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt su pokrenule i provele organizacije civilnoga društva Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek, kao nositelj projekta, u partnerstvu s nacionalnim partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda i Srpskim demokratskim forumom, podružnicom iz Pakraca, te međunarodnim partnerima iz Nizozemske, Haškom akademijom za lokalnu upravu i PAX-om.

Preuzmi

Analiza pravnih problema pripadnika romske nacionalne manjine s područja Osječkobaranjske županije 2014. do 2021. godine 2022

Autor: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

Analiza se temelji na prikupljenim podacima pripadnika romske nacionalne manjine s područja Baranje koji su se obratili za ostvarivanje besplatne pravne pomoći Centru za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek.

Preuzmi

Istraživanje o položaju Roma i Romkinja u Hrvatskoj 2022

Autor: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Kako bismo utvrdili životne uvjete segregiranog stanovništva, najviše Roma i Romkinja provedena je anketa nad 104 osobe uglavnom romske nacionalne manjine. Anketiranjem sudionika/ica željeli smo saznati prepreke /poteškoće/probleme na koje nailaze u svom svakodnevnom životu u području obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i prostornog uređenja, zdravstvene zaštite te diskriminacije.

Preuzmi

Prema pomirenju 2001

Autor: Jessica Jordan i suradnici

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Procjena utjecaja, naučene lekcije i preporuke: Izgradnja demokratskog društva temeljenog na kulturi nenasilja Nalazi istraživača Marine Škrabalo i Društva za psihološku pomoć iz Zagreba.

Preuzmi

Utjecaj programa slušanja na mirovni rad 2001

Autor: Dr. sc. Slavko Mandić

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

U procesu pomirenja sukobljenih strana koristi se niz raznovrsnih mirovnih aktivnosti među kojima je prvi korak Projekt slušanja.

Preuzmi

Utjecaj volontera 2007

Broj publikacije: ISBN: 978-953-7338-08-4

Autor: Jindra Ranka, Munjiza Emerik, Peko Anđelka

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Utjecaj volontera u kreiranju uvjeta izgradnje mira i zajednice u multientičkim uvjetima.

Preuzmi

Program slušanja: Brodska Posavina 1999-2002

Autor: Mirovni tim Slavonski Brod

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Glavnu strategiju izgradnje trajnog mira putem oporavka i razvoja ratom zahvaćenih multietničkih zajednica primijenilo se i prekogranično – u tri susjedne ratom zahvaćene lokalne zajednice. Glavni nositelj rane poslijeratne faze bio je Mirovni tim, započeli su Programom slušanja.

Preuzmi

Program slušanja: Berak 1999

Autor: Katarina Kruhonja i Sonja Stanić

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Cilj projekta Izgradnja demokratskog društva temeljenog na kulturi nenasilja; Poslijeratna izgradnja mira u istočnoj Hrvatskoj je transformacija ratom razorenog post-socijalističkog društva u istočnoj Hrvatskoj prema održivom miru, zajedničkoj sigurnosti i demokraciji temeljenoj na participaciji građana, pluralizmu, ljudskim pravima i pravima manjina, socijalnoj pravdi i održivom razvoju.

Preuzmi

Volonteri u izgradnji mira i zajednice 2004

Broj publikacije: ISBN 953–97479–2–9

Autor: Ana Raffai, Igor Dorđević, Katarina Kruhonja

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Prikaz programa s primjerima radionica i radnim materijalom za trenere i trenerice

Preuzmi

Medijacija: Posredovanje u sukobima za uporne 2004

Broj publikacije: ISBN 953-97479-4-5

Autor: Branka Peurača i Vesna Teršelič

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Priručnik je zamišljen kao popratni materijal uz treninge iz medijacije u zajednici. Priručnik proizlazi iz potrebe za sustavnijim radom na medijaciji. Napisan je za one koji žele posredovati u sukobima u svojim sredinama, a već nešto znaju o vještinama i o procesu.

Preuzmi
Medium 6b16f6eb 4159 4869 bf5f 4b7a10ba926b

Miroljupci: Priručnik mirovnog odgoja 2004

Broj publikacije: ISBN 953-97479-8-8

Autor: Ladislav Bognar, Marina Ništ, Ljerka Tonković

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Priručnik je tako pisan da se može koristiti i za mlade i za odrasle. Voditelji će sami odabrati što je prikladno grupi s kojom rade.

Preuzmi
Medium 36262ec7 eaf7 4abd a234 be51118f2fab

Sukob@Org - Upravljanje sukobom u organizaciji 2006

Broj publikacije: ISBN 953-7338-04-5

Autor: ur. Nikoleta Poljak i Lejla Šehić-Relić

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Priručnik o rješavanju konflikata u organizaciji.

Preuzmi
Medium 508a68f5 3eb3 4735 87ac ceccea917967

Nenasilna komunikacija: Popratna vježbenica 2006

Autor: Lucy Leu

Publisher: PuddleDancer Press

Ova vježbenica je namijenjena korištenju zajedno s knjigom Marshall B. Rosengerga Nenasilna komunikacija - Jezik života. Vježbenica nudi trinaestotjedni program za vježbanje nenasilne komunikacije.

Preuzmi
Medium 6b8b57a1 4408 4548 af09 05b5758376fc

Trauma i samopomoć 2004

Autor: Marijana Mitrović i Monika Šimek

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Priručnik za rad s razvojačenim braniteljima koji prikazuje program s primjerima radionica i radnim materijalima za voditelje i voditeljice grupa.

Preuzmi
Medium 0edb0d06 628f 4b01 a7ad d09f7859c349

Ratni zločini 2007

Broj publikacije: ISBN 978-953-7338-07-7

Autor: Ivo Josipović

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Priručnik za praćenje suđenja

Preuzmi

Pomagalo na putu nenasilja 2007

Autor: Ur. Ana Raffai, Snježana Kovačević

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Zbirka osvrta i primjeri radionica za edukaciju Ëlanova crkava i vjerskih zajednica za nenasilno djelovanje

Preuzmi
Medium 890c7d5c 4b7e 4f5d 9ae0 89b1cb6a9234

Pjesma mira 1997

Autor: Ur. Zlatko Petrović

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Zbirka pjesama lokalnih pjesnika, studenata i učenika povodom Dana kulture mira 1997.

Preuzmi
Medium b73d34fe fca5 4bcb a375 aaaf00fd5125

Izabirem život 2001

Autor: Ur. Katarina Kruhonja

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Ovaj je prikaz nastao na temelju pojedinačnih izvještaja mirovnih timova (iz Belog Manastira, Dalja, Okučana, Slavonskog Broda, Tenja i Vukovara) te objavljenih rezultata izvanjskih evaluacija (evaluacije programa za trening mirovnih timova i procjene utjecaja projekta) i istraživanja (o utjecaju projekta slušanja na članove zajednice i mirovne edukacije na djecu u ratom pogođenim zajednicama).

Preuzmi
Medium ab2259cc 681b 41bc bfa8 2ec5779317ef

Priče iz Berka 2001

Autor: Prikupila i priredila Aleksa Dragica

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Osvjedočeni u djelotvornost programa slušanja koji smo od 1993. godine koristili u mnogim mjestima Zapadne i Istočne Slavonije, u samom Osijeku i u Baranji, krenuli smo u Berak (općina Tompojevci) mjesto stradanja i patnji u Istočnoj Slavoniji.

Preuzmi

Isus i nenasilje 2003

Autor: Walter Wink, prijevod Nena Arvaj

Publisher: Ausburg fortress

Više nego ikad, vjeruje Walter Wink, kršćanska tradicija nenasilja potrebna je kao alternativa dominantnim i smrtonosnim "moći" naše konzumerističke kulture i rascjepkanog svijeta.

Preuzmi

Podrivanje globalne kulture nasilja: Postavljanje temelja za kulturu mira

Autor: Adam Curle i Scilla Elworthy

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Prvi dio ovog članka, Podrivanje globalne kulture nasilja, Adam Curle, pokušava dati analizu kulture nasilja i izložiti pristup za podrivanje takve kulture.

Preuzmi

Medijacija u zajednici 2004

Autor: Ur. Katarina Kruhonja i Barbara Mitchels

Publisher: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek

Prikaz treninga s primjerima radionica i radnim materijalima za trenere i trenerice

Preuzmi