Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek je udruga građana osnovana 1992. godine. Djelovanje njezinih članova i članica je usmjereno na izgradnju mira, zaštitu i promoviranje ljudskih prava i sloboda, te promicanje kreativnih metoda rješavanja sukoba na individualnoj, grupnoj i političkoj razini. Zalažemo se za osviješteno uključivanje u izgradnju Europske Unije kao mirovnog projekta i za preuzimanje odgovornosti za zajedničku sudbinu čovječanstva i planete Zemlje.

  • Naša vizija
  • održivi mir
  • Naša misija
  • izgradnja društva utemeljenog na kulturi mira

Našu misiju provodimo osnaživanjem pojedinki/aca, inicijativa i udruga civilnog društva za odgovorno sudjelovanje u pozitivnim društvenim promjenama tj. u stvaranju i jačanju civilnog društva i pravne države.

Vrijednosti za koje se zalažemo su uvažavanje različitosti, humanost, tolerancija, pluralizam, ljudska prava, osobna odgovornost, pacifizam, ravnopravnost spolova i nenasilje.

 

Izgradnja mira

Pod izgradnjom mira razumijevamo građenje i usavršavanja struktura i procedura za osvještavanje, formuliranje i rješavanje problema, sukoba i nepravdi upotrebom demokratskih i drugih nenasilnih metoda političkog djelovanja – stalno unaprjeđivanje civilnog društva i sigurnosti utemeljene na povjerenju i suradnji.

 

Pristupe, metode i aktivnosti građenja mira zasnivamo na četiri temeljne vrijednosti:

NEnasilje Pomirenje
osnaživanje održivi razvoj

 

Naša unutarnja organizacija se temelji na uvažavanju vrijednosti i integriteta pojedinca, multi-etičnosti, participatornoj demokraciji, dobroj komunikaciji, timskom radu, odgovornosti, trajnoj usmjerenosti učenju, javnosti djelovanja i transparentnosti financijskog upravljanja te suradnji i umreživanju.

Osnovna načela djelovanja nastala pri utemeljenju organizacije osnova su teksta pristupnice za članstvo.