Vrati se
Large 578e5d1a 9d28 492f 89c7 d209d32b4631

Održano predavanje na temu: Rad za opće dobro bez naknade i zabilježba na nekretninama“ pripadnicima korisnicima zajamčene minimalne naknade

Radi povećanja efikasnosti i zapažanja kod korisnika zajamčene minimalne naknade, predavačice su prezentacijom obuhvatile pitanja kao što su sam pojam rada za opće dobro bez naknade, pitanje radne sposobnost, djelomične radna sposobnost, zabilježbe na nekretninama korisnika zajamčene minimalne naknade kao i druga bitna pitanja koja se odnose na gore navedene teme, a uređena su Zakonom o socijalnoj skrbi u Republici Hrvatskoj.

Poseban naglasak je stavljen na obvezu sklapanja ugovora između poslodavca i korisnika zajamčene minimalne naknade kojim bi se ugovorom uredila prava i obveze korisnika minimalne novčane naknade kao i vrijeme trajanja rada za opće dobro bez naknade. Naglašeno je da kao korisnici zajamčene minimalne naknade su dužni odazvati se pozivu na rad za opće dobro, jer će u protivnom izgubiti pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Također, naglasak smo stavili na zabilježbu na nekretninama korisnika zajamčene minimalne naknade, i činjenicu da je od 1. srpnja 2023. godine ukinuta zabilježba na nekretninama korisnika zajamčene minimalne naknade.

Nakon održanog predavanja, uslijedili su brojni upiti sudionika u pogledu konkretnih problema s kojima se susreću, a vezano za gore navedene teme.

Upiti su uglavnom bili da li su dužni svi korisnici zajamčene minimalne naknade odazvati se pozivima na rad za opće dobro bez naknade. Upiti su bili vezani  i za  situaciju šta će se dogoditi ako se ne odazovu tj. da li doista gube pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, ili ih samo žele zaplašiti. Također, jedno pitanje je bilo vezano za životnu dob, tj. do koliko godina se korisnik zajamčene minimalne naknade može pozvati na rad za opće dobro bez naknade.