Suradnja i umrežavanje – održivost utjecaja

Svjesni ogromnih potreba s jedne strane i ograničenosti kapaciteta svake organizacije u pojedinačnom djelovanju s druge strane promoviramo i podržavamo suradnju i partnerstva kao model ostvarivanja jačeg i trajnijeg utjecaja na područja od općeg dobra i šireg/većeg značaja. Zajedničke aktivnosti otvaraju mogućnost za definiranje zajedničkih ciljeva i odlično su sredstvo za sektorsko umrežavanje, razmjenu iskustava i informacija.

Svoju težnju za snažnijim utjecajem na javne politike i praksu prvenstveno u RH, a potom regionalno i međunarodno Centar za mir ostvaruje putem provedbe suradničkih i partnerskih projekata u nekoliko ključnih područja. Ta se područja djelomično podudaraju s ciljevima EU u području jačanja regionalne suradnje:

  1. izgradnja mira i stabilnosti
  2. poboljšanje političkih i dobrosusjedskih odnosa
  3. ekonomski i socijalni oporavak i prosperitet
  4. povratak izbjeglica
  5. borba protiv organiziranog kriminala
  6. reforma pravosudnog sustava

Regionalna suradnja kao temeljna odrednica EU istaknuta je u svim dokumentima Europske komisije. U jednom od novijih, Regional cooperation in the western Balkans, A policy priority for the European Union (2005), navodi se kako su zemlje regije već postigle znatan napredak u području trgovine, energetike i transporta dok se dodatni napori moraju uložiti u povećanje povjerenja i suradnju između ljudi i zemalja. Organizacije civilnog društva prepoznate su kao važni akteri u svim područjima regionalne suradnje.

Organizacije civilnog društva u Hrvatskoj već učinkovito koriste svoje resurse u području suradnje. Može se čak govoriti o svojevrsnoj tradiciji zajedničke provedbe programa i projekata na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Rad Centra za mir na otvaranju dijaloga među razdvojenim skupinama, izgradnji mira u ratom razorenim multietničkim zajednicama, neformalnim obrazovanjem na području odgoja za mir i rješavanja sukoba dosezao je tek manji broj pojedinaca/zajednica. Postizanje snažnijeg utjecaja, osobito uključivanja teme izgradnje mira i stabilnosti u razne javne politike nametnulo je stvaranje Mreže za izgradnju mira. Jedan od ciljeva Mreže je uključivanje predstavnika lokalne samouprave u dijalog o izgradnji mira koji doprinosi bržem rješavanju niza neriješenih pitanja koja se nerijetko sporo rješavaju tradicionalnim putovima.

Bazično opredjeljenje prema promociji i zaštiti ljudskih prava rezultiralo je osnivanjem i aktivnim sudjelovanjem u Koaliciji za promociju i zaštitu ljudskih prava. Zajedničkim djelovanjem desetak udruga utječemo na dva cilja regionalne suradnje. Povratak izbjeglica kao krucijalan za etničko pomirenje smatra se indikatorom demokratske zrelosti svake zemlje. Jedno od ključnih postignuća u područje reforma pravosudnog sustava je sudjelovanje u izradi nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći svim građanima i definiranjem uloge pružatelja pravne pomoći i nevladinom neprofitnom sektoru.

U nastojanju da potaknu proces suočavanja s prošlošću i ustanovljenje činjenične istine o ratu te pridonesu pomicanju javne diskusije s razine prijepora o činjenicama (broj poginulih i slično) prema dijalogu o interpretacijama, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mirovne studije, Građanski odbor za ljudska prava te Hrvatski Helsinški odbor odlučili su osnovati Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću.

Povezivanje i sudjelovanje građana u kreiranju nacionalnih i europskih politika istaknute su u Bijeloj knjizi o komunikacijskoj politici EU (2006) kao i Akcijskom planu Komisije o komunikaciji Europe (2005). Oba dokumenta prepoznaju ključnu ulogu organizacija civilnog društva u procesu povezivanja i dvosmjerne komunikacije građana i javnih institucija. Europska komisija je za svoje institucije već postavila minimum standarda za sudjelovanje i «slušanje» građana. Isto traži i od svojih članica i od zemalja kandidatkinja. Bijela knjiga zaključuje poglavljem o zajedničkoj provedbi svih odrednica pri čemu se ponovno ističe uloga OCD-a u stvaranju uvjeta za ravnopravan odnos i partnerstvo s javnim i poslovnim sektorom.

Svoj doprinos navedenim ciljevima a osobito u podizanju svijesti građana za aktivno sudjelovanje u svim sferama društveno-političkog života dajemo kroz Regionalni forum udruga Slavonije. Povelja o suradnji udruga i lokalne samouprave (potpisana u prosincu 2004) dala je poticaj i udrugama i lokalnoj/područnoj samoupravi da otvara pitanja i propituje mogućnosti suradnje na ravnopravnijim osnovama što je rezultiralo uvođenjem novih praksi i zajedničkog planiranja razvoja civilnog društva u našoj regiji.