Vrati se
Large 9d82bb4c 7aeb 481d 8f35 faa47170f120

Centar Za Mir Osijek u partnerstvu sa Centar za mirovne studije iz Zagreba , 1. rujna ove godine započeo je s provedbom projekta „𝗥𝗮𝗱 𝘇𝗮 𝗼𝗽𝗰́𝗲 𝗱𝗼𝗯𝗿𝗼 𝗯𝗲𝘇 𝗻𝗮𝗸𝗻𝗮𝗱𝗲 – 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗷𝗮𝗹𝗻𝗮 (𝗡𝗘) 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗱𝗮?!“

Naime, najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (ZoSS) uz radno i djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade (ZMN)i članove kućanstva sada i jedinice lokalne i regionalne samouprave te Grad Zagreb (JL(R)S) imaju obavezu provoditi mjeru rad za opće dobro bez naknade (čl. 36. - 39. ZoSS, dalje: mjera).
 
U slučaju neodaziva korisnika ili članova njegova kućanstva, istima se djelomično ili u potpunosti može ukinuti novčana naknada ZMN kao njihov jedini izvor financijskih sredstva. S druge pak strane, za korisnike koji sudjeluju u mjeri nije predviđena nagrada u obliku povećane naknade, odnosno iznos ZMN ostaje isti i iznosi 137,32 eura. Dakle, njihova jedina nagrada je da ih se ne sankcionira.
Takvo uvjetovanje novčane socijalne pomoći u državi koja je ustavom definirana kao socijalna upitno je iz ustavne te iz ljudskopravaške perspektive te se može opisati i kao prisilni ili obvezni rad što je zabranjeno odredbama Ustava Republike Hrvatske.
 
Projekt za cilj ima rješavanje važnog problema - obveze sudjelovanja korisnika zajamčene minimalne naknade (ZMN) u mjeri rada za opće dobro bez naknade, što smatramo diskriminatornim i suprotnim ekonomskim i socijalnim pravima te ustavnim načelima Republike Hrvatske.
Naša rješenja obuhvaćaju fokusirani multi-metodološki pristup koji uključuje istraživanje, izradu preporuka, zagovaranje, informiranje, javne kampanje i pružanje podrške korisnicima ZMN. Želimo utjecati na izmjenu zakonodavstva i uklanjanje uvjetovanja socijalne pomoći ovim domaćim oblikom prisilnog rada.
 
🎯 Glavni cilj projekta je ojačati zagovaračku ulogu civilnog društva u području socio-ekonomskih prava, posebno socijalne države oblikovane Zakonom o socijalnoj skrbi. Također, želimo promovirati EU vrijednosti i pružiti podršku ranjivim skupinama, uključujući korisnike ZMN.
 
Projekt se sastoji od pet međusobno povezanih aktivnosti:
𝟭. Situacijska analiza o mjeri rada za opće dobro bez naknade.
𝟮. Analiza međunarodnih ugovora i prakse ESLJP o mjeri rada za opće dobro bez naknade.
𝟯. Policy brief.
𝟰. Kampanja informiranja i zagovaranje.
𝟱. Pravno informiranje i savjetovanje korisnika ZMN.
 
Ciljne skupine projekta uključuju provoditelje politika, institucije vlasti, medije, građane/ke te žrtve kršenja ljudskih (socio-ekonomskih) prava, odnosno korisnike zajamčene minimalne naknade.
Ostanite u tijeku s našim projektom  i pratite nas za više informacija o našim aktivnostima i postignućima!
 
🕊 Nositelj projekta: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek
🤝 Partneri: Centar za mirovne studije
📅 Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2023. – 28.02.2025.
💶 Ukupna vrijednost projekta: 59.218,88 €
 
𝑂𝑣𝑎𝑗 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑗𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑖𝑚𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑠𝑘𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑗𝑒. 𝑆𝑡𝑎𝑣𝑜𝑣𝑖 𝑖 𝑚𝑖𝑠̌𝑙𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎 𝑖𝑧𝑛𝑒𝑠𝑒𝑛𝑖 𝑢 𝑜𝑣𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑜𝑣𝑖 𝑖 𝑚𝑖𝑠̌𝑙𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑖 𝑛𝑒 𝑜𝑑𝑟𝑎𝑧̌𝑎𝑣𝑎𝑗𝑢 𝑛𝑢𝑧̌𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑜𝑣𝑒 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑠𝑘𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑗𝑒 𝑖𝑙𝑖 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑠𝑘𝑒 𝑖𝑧𝑣𝑟𝑠̌𝑛𝑒 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑗𝑒 𝑧𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑖 𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑢 (𝐸𝐴𝐶𝐸𝐴). 𝑁𝑖 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑠𝑘𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑗𝑎 𝑛𝑖 𝐸𝐴𝐶𝐸𝐴 𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑔𝑢 𝑠𝑒 𝑠𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑜𝑑𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑧𝑎 𝑛𝑗𝑖ℎ.