Vrati se
Large 160e1fec 6729 4e73 8796 1831b4b99a41

Predstavljamo Vam drugi Press Release projekta LEAD-Online!

Tijekom proteklih mjeseci partneri projekta LEAD-Online radili su na procjeni situacije u vezi s govorom mržnje na internetu u svojim zemljama, odnosno Austriji, Bugarskoj, Cipru, Hrvatskoj, Italiji, Grčkoj i Rumunjskoj, te osmišljavanju sljedećih koraka i aktivnosti za rješavanje problema. Također su se okupili u Beču zajedno s vanjskim sudionicima na treningu za trenere vezanom uz pitanje online govora mržnje.

Mapiranje slučajeva u dotičnim zemljama provedeno je od lipnja do rujna 2022. kako bi se procijenila razina problema, prikupile informacije o slučajevima/pričama, inicijativama, drugim projektima, kampanjama i postojećim postupcima za prevenciju/suprotstavljanje/prijavljivanje online govora mržnje u školama/NGO-ima/medijima, o relevantnom nacionalnom zakonodavstvu, zakonima ili kodeksima ponašanja. Mapiranje je stvorilo inventar relevantnih slučajeva i priča o online govoru mržnje kao važan input za naredne projektne zadatke, posebice za izradu scenarija Hate Out! Online igre. Mapiranje je provedeno putem desk istraživanja i korištenjem internetskog alata za samoprocjenu govora mržnje. Rezultati obiju aktivnosti mapiranja konsolidirani su u nacionalno izvješće za svaku zemlju, Austriju, Bugarsku, Cipar, Hrvatsku, Italiju, Grčku i Rumunjsku, te u usporedno izvješće.

Također, kreiran je i alat za samoprocjenu govora mržnje u obliku internetskog upitnika s višestrukim odgovorima, djelomično diferenciranog za učenike i odrasle, kako bi pomogao organizacijama, nastavnicima i učenicima da postanu svjesni koriste li (ne)svjesno govor mržnje u svom svakodnevnom životu i omogućiti partnerima da dublje razumiju percepcije, stavove i reakcije ciljnih skupina na online govor mržnje. Pilotiranje alata trajalo je od 1. listopada do 11. studenog 2022., a sudjelovalo je 2762 učenika/mladih i 516 odraslih kao testni korisnici. Testiranje je provedeno anonimno prikupljajući podatke isključivo o spolu i dobi korisnika. Kroz prikupljene odgovore, alat je omogućio partnerima da identificiraju najčešće mete online govora mržnje, tipične izraze, utjecaj online govora mržnje na žrtve, učestalost prijavljivanja i kanale koji se koriste za prijavu. Rezultati će poslužiti kao temeljne informacije za prepoznavanje i mjerenje relevantnih promjena u znanju, vještinama, stavovima i ponašanju ciljnih skupina tijekom projektnih aktivnosti. Alat ima verzije na svim partnerskim jezicima i ostat će besplatan za korištenje u školama, organizacijama civilnog društva, medijima itd. U tom će opsegu konačni broj ispitanika biti dostupan na kraju trajanja projekta.

Ovdje je poveznica na HS-SAT.

O internacionalnom treningu za trenere u Beču:

Vanjski sudionici i partneri projekta susreli su se u Beču od 14. do 16. studenoga na Internacionalnom treningu za trenere projekta LEAD-Online EU. Vodeći partner ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit osmislio je 16-satnu radionicu s 13 interaktivnih aktivnosti, kako bi svim sudionicima omogućio dijeljenje, raspravu i razmjenu ideja o načinima sprječavanja govora mržnje na internetu. Kroz sve aktivnosti partneri su uspjeli unaprijediti svoje znanje o fenomenu online govora mržnje, ocrtati trenutne trendove i specifičnosti na razini zemlje, podići svijest među ciljnim skupinama projekta te započeli izgradnju saveza s dionicima, prije svega školama, za buduće faze projekta.

Trening je obuhvatio aktivnosti i rasprave o:

  • Podizanju svijesti o govoru mržnje na internetu
  • Prepoznavanju, dekodiranju i suzbijanju govora mržnje na internetu
  • Pravnoj pozadini ograničenja slobode govora
  • Istraživačkim aktivnostima za radionice o govoru mržnje na internetu
  • Umijeću sastavljanja dnevnog reda i izvješćivanja
  • Sudioničkoj procjeni programa Hate Out! online igrica2nd PRESS RELEASE