Vrati se
Large dce9592e b77b 4286 bca3 1a9b048d5566

Nastavljamo dalje s analizom političkih programa naših aktualnih političkih stranaka, a na redu je Fokus/Republika.

Koalicija Fokusa i Republike u programu žene spominje posredno, i to u kontekstu
poboljšanja vrtićkog sustava, roditeljskog dopusta i uvjeta rada u tvrtkama, a kao jedna od rezultata ističe se ravnopravnost spolova u poslovnom svijetu.
Pratite nas kako biste saznali što ostale aktualne političke stranke nude po pitanju poboljšanja položaja žena u društvu kako biste 17.04. donijeli informiranu odluku.
Pred same izbore donosimo vam i komparativnu analizu 8 političkih programa.
 
            
            
 
Projekt „Žena s glasom“ financiran je sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njega.
Projekt udruge Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek "Žena s glasom" financiran je sredstvima Europske unije u okviru Programa Impact4Values.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.