Razvoj metodologije monitoringa sudskih procesa za kaznena djela s elementima korupcije i uspostava antikorupcijske mreže OCD-ova

Trajanje
01.03.2024. - 28.02.2025.
Kategorije

Opis projekta

Ovim projektom podić će se svijest javnosti o pravnoj regulaciji kaznenih djela s elementima korupcije, što pridonosi poboljšanju transparentnost pravosuđa. U okviru projekta će se provesti duboka objektivna procjena postojećih pravnih prepreka koje se javljaju u postupcima vezanim uz kaznena djela s elementima korupcije. Osim toga, implementirati će se inovativni alati za praćenje optužbi, sudskih odluka  i izrečenih kazni, čime će se povećati transparentnost i povjerenje u sustav pravosuđa.

Planira se uspostaviti neovisni monitoring rada pravosuđa kako bi se građanima omogućile pravovremene i točne informacije o kaznenim postupcima vezanim uz kaznena djela s elementima korupcije. Projekt će također informirati građane o katalogu kaznenih djela s elementima korupcije te poticati dijalog o korupciji kako bi se potaknulo aktivno sudjelovanje građana u suzbijanju ovog problema. Sve ove aktivnosti doprinijet će izgradnji integriteta sustava pravosuđa i smanjenju percepcije nekažnjavanja korupcije među građanima Hrvatske.

Očekivani ishodi projekta su:

Desk analiza:

Opis: Utvrđivanje kataloga kaznenih djela s elementima korupcije.  Izrađena detaljna desk analiza kaznenih djela s elementima korupcije.
Očekivani rezultati: Analiza pruža dubok uvid u kaznena djela s elementima korupcije s obzirom da u Republici Hrvatskoj ne postoji formalno određen popis koruptivnih kaznenih djela , čime se identificiraju specifični izazovi i nedostatci u hrvatskom pravnom sustavu koji se odnose na borbu protiv korupcije.

Izrada  Priručnika za monitoring sudskih procesa vezanih uz kaznena djela s elementima korupcije: (1.3.2024.- 31.01.2025)

Opis: Razvoj priručnika koji služi kao smjernica za neovisno praćenje sudskih postupaka vezanih uz kaznena djela s elementima korupcije.
Očekivani rezultati: Prva verzija Priručnik pruža jasne smjernice i alate za provođenje učinkovitog monitoringa, olakšavajući uključenim OCD-ima pristup informacijama i evaluaciju rada pravosuđa.

Neformalna Inicijativa OCD-a za Monitoring na Nacionalnom Nivou- Antikorupcijska mreža OCD-ova ( 1.3.2024. – 31.12. 2024)

Opis: Uspostavljena inicijativa koja okuplja organizacije civilnog društva radi zajedničkog neovisnog monitoringa pravosuđa na nacionalnoj razini.
Očekivani rezultati: Stvorena mreža OCD-a koja aktivno sudjeluje u praćenju pravosudnog rada, dijalogu s relevantnim dionicima i zajedničkim naporima za poboljšanje sustava.

Završna Konferencija (veljača 2025)

Opis: Održana konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta i dijalogu sa stručnom i općom javnosti.
Očekivani rezultati: Konferencija pridonosi informiranju šire javnosti o stanju pravosuđa, potiče dijalog o korupciji te promovira transparentnost i odgovornost u pravosudnom sustavu.