PLOUTOS - “cooPeration for achieving third country nationaLs’ financial independence thrOUgh financial liTeracy tOols and entrepreunerShip bootcamps”

Trajanje
02.01.2022. - 01.02.2025.

Opis projekta

PLOUTOS ima za cilj poboljšati državljanima trećih zemalja pristup financijskim uslugama što će utjecati na lokalne zajednice povećanjem povjerenja i motivacije za samozapošljavanje državljana trećih zemalja zahvaljujući novom skupu vještina; također teži smanjenju straha i nestabilnosti koji dolaze kao rezultat ovisnosti pripadnika trećih zemalja o društvu koje ih okružuje. Stoga, glavni ishod PLOUTOS-a jest poboljšanje financijske pismenosti državljana trećih zemalja i pružanje pristupa različitim financijskim uslugama kroz jezične tečajeve i tečajeve prevođenja u zajednici, obuku o poduzetništvu i financijskoj pismenosti, praktični poslovni program koji omogućuje praktičnu obuku državljana trećih zemalja u primjeni njihovih vještina financijske pismenosti na poslu i inovativni višejezični tehnološki alati posebno dizajnirani za državljane trećih zemalja.

''Financijska pismenost i pristup financijskim uslugama'' i ''Tržište rada, pristup javnim službama za zapošljavanje i strukovnom osposobljavanju'' opće su aktivnosti i ciljevi projekta PLOUTOS. PLOUTOS će pomoći zemljama domaćinima da se brže oporave od šoka fiskalne potrošnje, kao što je veća državna potrošnja na državljane trećih zemalja u kratkoročnom razdoblju, dok državljani trećih zemalja stječu financijsku neovisnost; istodobno će dodatno povećati srednjoročne koristi od priljeva državljana trećih zemalja kao rezultat brže integracije na tržište rada i novih ulaganja u lokalna gospodarstva. Srednjoročna do dugoročna korist PLOUTOS-a je doprinijeti kvalitativnoj promjeni nacionalnog ljudskog kapitala.

Raznolikost zemalja partnera u broju državljana trećih zemalja, u razini iskustva u provedbi integracijskih inicijativa, u sredstvima dostupnim za takve inicijative pomoći će im da se međusobno podupiru u različitim područjima i razmjenjuju mišljenja i iskustva kako bi postigli optimalne rezultate za integraciju državljana trećih zemalja u financijske zajednice zemalja domaćina. Na lokalnoj razini PLOUTOS također pridonosi prioritetima Urbane agende EU, posebno partnerstvu za uključivanje migranata i izbjeglica. PLOUTOS će pojačati inovacijski potencijal gradova i investicije, budući da statistički imigranti pokreću posao u većoj stopi od lokalnog stanovništva, otvaraju radna mjesta i na taj načn doprinose prevladavanju problema urbanog siromaštva.

PLOUTOS teži otključavanju ogromnog potencijala trećih zemalja, i posljedično, gospodarskom rastu zemalja domaćina kroz široki doprinos nizu aktivnosti. Tijekom prve faze provedbe PLOUTOS-a, konzorcij je proveo informativnu kampanju kako bi identificirao 30-40 (40% žena) korisnika po pilot zemlji. Iz ovog skupa najmanje 30 državljana trećih zemalja pohađat će obuku o financijskoj pismenosti i poslovnom jeziku koja će započeti u rujnu 2022. u 6 pilot zemalja. Osim toga, tijekom prvog semestra uključene organizacije dovršile su uredsko istraživanje o postojećoj literaturi o financijskoj pismenosti/poslovnom jeziku i terensko istraživanje putem višejezičnog strukturiranog upitnika za identifikaciju prepreka i potreba tijekom financijske uključenosti trećih zemalja. Sljedeći koraci su razvoj poslovnog jezika i nastavnog plana i programa financijske pismenosti, dizajniranje tehnoloških alata usmjerenih na državljane trećih zemalja i praksu kako bi se njihove vještine financijske pismenosti primijenile na poslu.

Partneri:

Halmstad University

INNOVATION HIVE

Aristotle Uni

SQUAREDEV

European Microfinance Network

FUTURE NEEDS 

ABI Lab

CESIE 

Breza Youth Association 

Sofia Development Association

Projekt financira: AMIF Fond za azil, migracije i integraciju 

Povezane vijesti