Sukob kao prilika - nenasilna transformacija sukoba

Trajanje
01.03.2021. - 31.12.2024.

Opis projekta

Program osnovne obuke Sukob kao prilika – nenasilna transformacija sukoba za učitelje oblikovan je prema novom Europskom kurikulumu za nenasilnu transformaciju sukoba za nastavnike (2018) (u daljem tekstu Kurikulum). Uz financijsku podršku MZO je prvi puta probno proveden s grupom od 18 nastavnika i stručnih suradnika iz četiri vukovarske srednje škole tijekom drugog polugodišta školske godine 2021./2022.

Kurikulum je nastao kao odgovor na potrebu nastavnika diljem EU da se, radi porasta nasilja i sukoba u školama, opreme znanjima i vještinama izgradnje miroljubivog školskog okruženja. Dizajniran je na temelju komparativnog istraživanja o stanju obrazovanja za nenasilnu preobrazbu sukoba za učitelje koristeći dobre prakse iz pet zemalja (Francuske, Hrvatske, Italije, Španjolske i Švedske) uključenih u Erasmus + program EduCATe (2015. – 2018.). Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek  pridonio je da se u taj europski kurikulum ugrade hrvatska iskustva i dobre prakse, izdao je dopunjeno hrvatsko izdanje (2020.) te proveo 6 stručnih skupova posredstvom AZOO (Ettaedu) na kojima je nastavnicima i stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj predstavio osnovne module kurikuluma i proradio pripremljene didaktičke materijale (2021./2022.).   

Koncept Kurikuluma:

Kurikulum nudi jasno polazište da je nasilje neprihvatljivo; da je potrebno razlikovati nasilje od sukoba; da je sukob sastavni i neizbježan dio života te ga ne treba tretirati samo kao prijetnju nego da ga je moguće transformirati u priliku za rast, učenje te stvaranje nenasilnog okruženja pogodnog za podučavanje. Vještine trasformacije sukoba se uče i omogućavaju da sukob ne preraste u nasilje, ujedno potiču razvijanje vještine življenja u miru sa sobom i s drugima u svijetu koji je sve raznolikiji i sve složeniji.

Za prijenos znanja i vještina o nenasilnoj i konstruktivnoj transformaciji sukoba učenicima nužna je uključenost učitelja. U skladu s principima nenasilja, kurikulum potiče promjenu koja počinje od osobe, u ovom slučaju edukatora - učitelji su ključ!

Učitelji i stručni suradnici polaznici obuke imaju priliku na osobnoj razini i u međusobnoj interakciji proraditi četiri dimenzije ključne za pozitivnu transformaciju sukoba: 1. nasilje/sukob/nenasilje; 2. nenasilna komunikacija; 3. autoritet i moć u školskom okruženju; 4. izgradnja miroljubive školske zajednice. Teme se prorađuju kroz četiri modula, područja u kojima može doći do promjene i učenja - u meni, mojoj učionici, mojoj školi i mojoj zajednici.

Kurikulum stoga potiče na razmišljanje i aktivnosti koje se vrte oko dva temeljna pitanja: • Što mogu učiniti za sebe, svoju učionicu, svoju školu i svoju zajednicu? • Koje postupke i strukture možemo razviti kako bismo potaknuli nenasilnu transformaciju sukoba u učionici, školi i zajednici?

 Ciljevi projekta:

1.Opremiti učitelje i stručne suradnike iz četiri vukovarske srednje škole znanjima i vještinama potrebnim kako bi sukobima u školi pristupili kao prilici za učenje i pridonijeli stvaranju nenasilnog mirotvornog okruženja pogodnog za podučavanje.

2.Stvoriti priliku da polaznici tijekom obuke, u sigurnom okruženju, na konstruktivan način analiziraju i prorade postojeće sukobe u njihovim školama.

3.Program osnovne obuke Sukob kao prilika – nenasilna transformacija sukoba za nastavnike, koji je izrađen prema Europskom kurikulumu za nenasiljnu transformaciju sukoba za učitelje i edukatore, pripremiti za dobivanje stručnog mišljenja AZOO radi verifikacije.

 Sukob kao prilika – nenasilna transformacija sukoba za učitelje nastavlja se kroz drugi ciklus te se sastoji  od tri elementa: 1. Nastavak osnovne obuke za nenasilnu transformaciju sukoba za učitelje i stručne suradnike iz sve četiri vukovarske srednje škole  (Ekonomske škole, Tehničke škole Nikola Tesla, Gimnazije Vukovar i Strukovne škole Marko Babić) i njihovo povezivanje sa školama Foruma MIROTVORNA ŠKOLA. 2. Priprema programa Sukob kao prilika – nenasilna transformacija sukoba za učitelje za stručno mišljenje od strane AZOO radi procesa verifikacije  3. On-line stručni skup Sukob kao prilika – nenasilna transformacija sukoba za učitelje – prikaz priručnika.

Projekt odgovara na iskazane potrebe i interese škola i do sada uključenih polaznika osnovne obuke. U školski kurikulum se uklapa u području prevencije nasilja kroz ciljeve Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama 2020.-2024. (cilj 3.: Poboljšati kvalitetu i praćenje te povećati broj verificiranih školskih programa/projekata za prevenciju nasilja koji se provode u školama.