„Reducing the Excessive usage of pre-triaLdEtention via hArmonisation & Support to altErnatives“ („RELEASE“)

Trajanje
01.10.2022. - 30.09.2024.

Opis projekta

Projekt se fokusira na podršku sudstvu (uključujući suce, istražne suce, tužitelje, branitelje i druge pravnike) u državama članicama EU, posebno onima u istočnoj Europi, kako bi se poboljšala suradnja između nadležnih tijela u vezi s istražnim zatvorom prije suđenja i olakšalo uspostavljanje zajedničkog pristupa tom pitanju u ovom području. Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta neće samo rezultirati identifikacijom najboljih praksi i radnih metoda, već će također olakšati uspostavljanje međusobnog povjerenja između partnerskih država članica. RELEASE će izraditi Priručnik s dobrim praksama i praktičnim alternativama te Politički sažetak.

Priručnik će uključivati odvojene dijelove za različite ciljne skupine poput odvjetnika, sudaca, tužitelja, sastavljenih od dobrih praksi identificiranih istraživanjem i sudionicima. Cilj Političkog sažetka -a je povećati svijest među donositeljima odluka o pitanjima vezanim uz pritvor prije suđenja i dostupne alternative za izbjegavanje i zamjenu tih mjera kada je to prikladno.

Partneri:

Law and Internet Foundation LIF

Adam Mickiewicz University AMU

The Center for Security Studies (Kentro Meleton Asfaleias – KEMEA),

Hellenic Ministry of Justice GMJ

The Slovak National Centre for Human Rights (SNCHR)

Projekt financira Europska unija  Justice Programme (JUST)