Rad za opće dobro bez naknade – Socijalna (NE)pravda?!

Trajanje
01.09.2023. - 28.02.2025.

Opis projekta

Osnovni problem na koji će ovaj projekt utjecati je obveza sudjelovanja korisnika zajamčene minimalne naknade (ZMN) u mjeri rada za opće dobro bez naknade koja je možebitno diskriminatorna i u suprotnosti s ekonomskim i socijalnim pravima te ustavnim načelima Republike Hrvatske.

Rješenje za ovaj problem vidimo u fokusiranom multi metodološkom pristupu problemu (istraživanjem, izradom policy preporuka, zagovaranjem, informiranjem, javnom kampanjom i pružanjem direktne podrške korisnicima ZMN) kojim želimo utjecati na izmjenu zakonodavstva tj. ukidanje uvjetovanja socijalne pomoći.

Glavni (opći) cilj projekta je ojačati zagovaračku/watchdog ulogu civilnog društva u području socio-ekonomskih prava s fokusom na socijalnu državu oblikovanu Zakonom o socijalnoj skrbi.

Dodatni ciljevi projekta su promovirati EU vrijednosti te povećati potporu ranjivim skupinama, konkretno korisnicima ZMN.

Projekt ima pet međusobno povezanih aktivnosti: 1. Situacijska analiza o mjeri rada za opće dobro bez naknade; 2. Analiza međunarodnih ugovora i prakse ESLJP o mjeri rada za opće dobro bez naknade; 3. Policy brief; 4. Kampanja informiranja i zagovaranje; 5. Pravno informiranje i savjetovanje korisnika ZMN.

Ciljne skupine projekta su: provoditelji politika (područni uredi zavoda za socijalni rad; organizacije civilnog društva za socio-ekonomska ljudska prava; jedinice lokalne (i regionalne) samouprave); Institucije vlasti; mediji; građani/ke; žrtve kršenja ljudskih (socio-ekonomskih) prava tj. korisnici zajamčene minimalne naknade.

Partner: Centar za mirovne studije

Projekt financira: Program Impact4Values financiran u okviru Programa Unije „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“ (CERV