Program Mirotvorna škola

Trajanje
01.10.2016. - 31.12.2024.
Kategorije

Opis projekta

Projekt Program Mirotvorna škola postupno razvija metodologiju i strukture kojima podržava i promovira školu kao zajednicu i koja na temeljima mirotvorstva, kulture nenasilja, solidarnosti i suradnje potiče društvenu uključenost mladih – škola kao zajednica i škola u zajednici. Mirotvorstvo u obrazovnom kontekstu povezuje građanski odgoj sa stavovima, vrijednostima i umijećem nenasilnog djelovanja te daje zajednički okvir prevenciji nasilja, aktivnom građanstvu i kulturi solidarnosti i suradnje, ovo držimo temeljem održivog mira i razvoja.

Program Mirotvorna škola daje odgovore na nedostatke kao što su sustavna podrška i praćenje napretka učenika u području socijalnih znanja i vještina ključnih za 21. stoljeće te sustavnog stručnog obrazovanja učitelja iz nenasilne transformacije sukoba za vrijeme studija i tijekom stručnog usavršavanja gdje se od njih očekuje da štite prava učenika, sprječavaju nasilje i stvaraju ozračje pogodno za učenje i podučavanje.

Ciljevi programa su fokusirani na škole i organizacije civilnog društva okupljene u “Forum Mirotvorna škola“ kako bi osnažili mirovne kapacitete ustanova i škola koje promiču mirotvorstvo te ojačali kapacitete Foruma MIROTVORNA ŠKOLA za partnerstva na projektima i za uključivanje zainteresiranih škola u rad Foruma, aktivnije zagovaranje koncepta mirotvorne škole u lokalnim zajednicama, zagovaranje koncepta mirotvorne škole i uvođenja adekvatnog stručnog obrazovanja iz nenasilne transformacije sukoba za učitelje pred ministarstvom za kulturu i obrazovanje te donosiocima političkih odluka u RH.

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA ustanovio je Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek 2015. godine te je jedna od kategorija mirovne Nagrade „Krunoslav Sukić“ – prve mirovne nagrade u Hrvatskoj s regionalnim i međunarodnim odjekom.

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA  predstavlja podršku nastavnicima, stručnim suradnicima, učenicima i roditeljima za njihova ustrajna nastojanja i posvećenosti odgoju za mir.

Tema nagradnog studijsko-edukativnog putovanja je: MIR JE U NAŠIM RUKAMA. Program smo oblikovali kako bi učenici, nastavnici, stručni suradnici i roditelji škole koja je dobila Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA unaprijedili svoju mirotvornu snagu: javnim priznanjem i zahvalom, ugodnim i poticajnim prostorom za bolje međusobno upoznavanje, povezivanje, zajedničko promišljanje o školi kakvu žele te razmjenom iskustava. Program zajednički provode četiri organizacije koje na različite načine doprinose istom cilju – izgradnji mira u svojoj zajednici: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava -Osijek, Medijacijski centar „Msvijet“, Europski dom Vukovar i Udruga Pobjede, a  upravo je Grad Osijek 2018. godine  potpisao povelju podrške Forumu MIROTVORNA ŠKOLA kao prvi grad u RH.