Novi početak – sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava

Trajanje
01.04.2021. - 31.03.2024.
Kategorije

Opis projekta

Cilj ovog projekta je povećati društveni i politički utjecaj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj kroz razvoj inovativnih načina za učinkovitu zaštitu i promociju ljudskih prava. Hrvatska se u proteklih nekoliko godina suočava s kontinuiranim srozavanjem ljudskih prava i sve težom socioekonomskom situacijom. Istovremeno, institucije su inertne i nemaju dovoljan kapacitet za osmišljavanje javnih politika, odnosno rješenja za probleme građana i građanki temeljenih na ljudskim pravima i sve kompleksnije političke, društvene i ekonomske izazove današnjice.

Projektni rezultati:

(09.06.2022.) – Predstavljeni su rezultati istraživanja o utjecaju, vidljivosti i potrebama organizacija civilnog društva za zaštitu ljudskih prava. Istraživanje je provedeno u svrhu osmišljavanja novih načina rada i modela za institucionalno i pravno zagovaranje, pravnu podršku žrtvama kršenja ljudskih prava te javnu komunikaciju i mobilizaciju građana i građanki. Publikacija “Novi početak” donosi rezultate istraživanja o tome što misle i koliko povjerenja u udruge imaju građani Hrvatske. Također, analizira koliki je i kakav utjecaj organizacija za ljudska prava u Hrvatskoj, u kakvom okruženju djeluju te s kojim se izazovima susreću organizacije civilnog društva. Autorice istraživanja i publikacije su nezavisna stručnjakinja Nives Miošić i Sara Lalić iz Centra za mirovne studije.

Istraživanje i publikacija nastali su u sklopu projekta NOVI POČETAK - Sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava kojeg provode Kuća ljudskih prava ZagrebCentar za mirovne studijeInicijativa mladih za ljudska prava HrvatskaCentar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek te Human Rights House Foundation iz Norveške, te uz financijsku podršku Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.