Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?

Trajanje
01.01.2021. - 31.12.2023.
Kategorije

Opis projekta

Financijska podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova - Active Citizenc Fund ACF

Nositelj projekta: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Partner: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

Sažetak projekta: Postojeći pravni mehanizmi su nedorečeni i zanemaruju civilne žrtve rata, a proces društvene izgradnje povjerenja usporava nedjelotvorno rješavanje sudbine nestalih, neučinkovito pravosuđe, loša institucionalna i društvena podrška s naznakama netrpeljivosti i govora mržnje i neadekvatno suočavanje s prošlošću. Stoga je glavni cilj poduhvata jačanje civilnog društva i ranjivih skupina u procesu humanizacije odnosa prema žrtvama rata i kršenja ljudskih prava bez obzira na njihovu nacionalnu, etničku ili političku pripadnost. Fokusom na ciljane skupine koje uključuju stradale u ratovima 20. stoljeća s njihovim obiteljima, pravnike i odvjetnike, predstavnike pravosudne, zakonodavne i izvršne vlasti, mlade studente i istraživače te medije, stručnu i opću javnost, nastojat će se osnažiti i pokrenuti jača društvena i politička podrška kao i učinkovitije traganje za nestalima, priznanje prava obiteljima ubijenih i drugih civilnih žrtava te snažnije procesuiranje ratnih zločina. Tijekom trogodišnjeg razdoblja u sklopu projekta nastojat će se kroz ojačano aktivno građanstvo pružiti kvalitetniji i humaniji pristup problemima žrtava rata i praksama kulture sjećanja u Hrvatskoj, kroz niz različitih aktivnosti koje uključuju podršku žrtvama i preživjelima, javna zagovaranja prava civilnih žrtava rata (sastanci s pravosudnim institucijama, pisanje komentara o prijedlozima zakona i dr.), kvalitetniju nastavu povijesti i osnaživanje mladih za suočavanje s prošlošću te snažno javno zagovaranje u obliku crowdfunding i drugih manjih zagovaračkih kampanja.

 

Kroz 36 mjeseci projekt ima za cilj stvaranje sigurnijeg okruženja u kojem su ljudi spremni govoriti o svojim sudbinama te o sudbinama žrtava potičući tako umrežavanje različitih dionika na lokalnoj i nacionalnoj razini, ujedno tražeći veće društveno razumijevanje i institucionalnu transparentnost.