F.R.E.D. - Fostering Racial Equality and Diversity

Trajanje
15.04.2024. - 15.04.2026.
Kategorije

Opis projekta

Cilj projekta je smanjiti rasizam, diskriminaciju i druge oblike netolerancije temeljene na rasnom ili etničkom podrijetlu, boji kože i vjeri, uključujući međusektorsku diskriminaciju te poboljšati zaštitu skupina, zajednica i pojedinaca pogođenih rasizmom, diskriminacijom i netolerancijom. Za postizanje cilja, konzorcij će implementirati višedimenzionalni pristup utjecaja na javne institucije zadužene za politiku suzbijanja diskriminacije, podržavajući rad i ulogu aktera koji pružaju izravnu pomoć (potencijalnim) žrtvama diskriminacije, olakšavajući njihovu koordinaciju i suradnju te rješavanje temeljnih uzroka rasizma i diskriminacije kroz prevenciju negativnih stereotipa među općom javnošću i njezinim segmentima.

Potrebe i problemi koji se rješavaju su:

  1. Provedba zakona o antidiskriminaciji i provedba politika antidiskriminacije u Hrvatskoj je neučinkovita.
  2. Nedostatak obrazovanja za razvoj i unaprjeđenje vještina i znanja o specifičnim temama vezanim uz nediskriminaciju (posebno rasno ili etničko podrijetlo, boju kože i vjeru) za organizacije civilnog društva i institucije pravobranitelja, suradnja u zastoju, malo mogućnosti umrežavanja, nedostatak općeg znanja o antidiskriminacijskom zakonodavstvo i mehanizam zaštite među lokalnim akterima.
  3. Potreba za holističkim sustavom prijavljivanja rasističkih incidenata i rasne diskriminacije.

Primarne ciljne skupine su:

vijeća nacionalnih manjina, županijske koordinacije za ljudska prava i organizacije civilnog društva koje pružaju izravnu pomoć potencijalnim žrtvama diskriminacije; OCD-ovi koje zagovaraju nacionalne politike, institucije ombudsmana, pravni stručnjaci i stručnjaci iz drugih država članica EU-a čiji će rad biti podržan kroz specifične napredne edukacije i razmjenu znanja i iskustava; nacionalne institucije odgovorne za izradu i provedbu zakona i politika protiv diskriminacije; javnost i njezini segmenti, odnosno lokalne zajednice, budući učitelji i novinari te akademska i stručna zajednica.

Partneri: 

  • Centar za mirovne studije (projektni koordinator)
  • Ured pravobraniteljice
  • Europska mreža protiv rasizma (ENAR)

Projekt financira: Program Unije "Građani, jednakost, prava i vrijednosti" (CERV)