Besplatna pravna pomoć

Trajanje
01.08.2023. - 31.08.2026.

Opis projekta

Od 2014. godine projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa i uprave što se očekuje i u narednim godinama budući je Centar za mir, udruga koja je ovlaštena za pružanje primarne pravne pomoći i kao takva upisana u Registar pružatelja primarne pravne pomoći. Dana 01. kolovoza 2023. godine je sklopljen Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt pružanja primarne pravne pomoći iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Ključna aktivnost ovog projekta je pružanje besplatne pravne pomoći i zagovaračko djelovanje u cilju zaštite ljudskih prava, suzbijanja diskriminacije i jačanja vladavine prava (zakonodavne inicijative i utjecaj na javne politike). Direktnim osiguravanjem besplatne pravne pomoći pripadnicima manjinskih i socijalno ugroženih skupina te reagiranjem na pojedinačne slučajeve kršenja ljudskih prava kod državnih tijela, pridonosimo ostvarivanju pojedinačnih prava građana što ima anti-diskriminatorne učinke. Svojim radom utječemo na unaprjeđenje učinkovitosti rada državne uprave čija je glavna funkcija osigurati pravnu sigurnost i  poštivati zakonitost u postupanju. Ujedno, utječemo na unapređenje transparentnosti i učinkovitosti rada državne uprave čija je glavna funkcija pružati pravnu sigurnost, poštivati zakonitosti u postupanju i dosljedno poštivati prava i slobode građana.

Na temelju uvida u praksu i imajući u vidu diskriminatorne učinke/prakse iz perspektive zaštite ljudskih prava zagovaramo i predlažemo pozitivne zakonske promjene.

U konstelaciji aktualnog društveno-političkog i gospodarskog stanja u Hrvatskoj, putem besplatne pravne pomoći, pridonosimo ostvarivanju egzistencijalnih prava socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina. Poboljšavanjem njihovog statusa u društvu, s jedne strane se jača socijalna integracija osoba koje su najčešće na margini. S druge strane, smanjuju se prilike za diskriminaciju po različitim osnovama te se doprinosi ostvarivanju temeljnog ljudskog prava jednakost pred zakonom koji jamči Ustav RH.

Osnaživanjem i povezivanjem organizacija civilnog društva za praćenje trendova i problema u području borbe protiv diskriminacije, jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje, analizu i zagovaranje za poboljšanje i/ili promjene sveobuhvatne anti-diskriminacijske politike, te otvaranjem javnog dijaloga između civilnog sektora i javne uprave  pridonosimo većem sudjelovanju OCD u kreiranju i provedbi javnih politika, jačanju javne svijesti o pravu na nediskriminaciju, promicanju i zaštiti jednakopravnosti svih građana i u konačnici jačanju vladavine prava i demokratizacije.