Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek posvećen je zaštiti ljudskih prava
i promicanju nenasilnog djelovanja i širenju kulture mira. Vaša donacija omogućit
će nam da nastavimo raditi na projektima i aktivnostima koji utječu na živote
naših sugrađana. Vaš doprinos bit će utrošen na edukacije i treninge za mlade i
odrasle, radionice za djecu i mlade, pravnu podršku za ugrožene skupine,
istraživanja i kampanje za promicanje ljudskih prava. Učinite razliku danas i
pridružite se našim nastojanjima da izgradimo bolju i pravedniju zajednicu za
sve. Hvala na Vašoj podršci!